poirterij-alkmaar
Leden login
home

De jaarlijkse ontzetviering van Alkmaar heeft in de loop der eeuwen vele gedaanten gekend. Geloof, politiek en sociale thema’s hebben door de jaren heen vorm en inhoud van de 8 oktober festiviteiten sterk beïnvloed. Niet eerder dan in het begin van de 20e eeuw was er sprake van een doelgerichte organisatie en werden waarden zoals vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid gemeenschappelijk uitgedragen. Het koningshuis speelde bij jubilea een rol van betekenis. Menigmaal sprak een lid van het koningshuis bij het Victoriebeeld de feestrede uit. De algehele regie van het feest is in goede handen bij de 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’. Criterium is dat de ingrediënten van het feestprogramma weerklank vinden bij een breed publiek. Een feest dat veel inwoners het trotse gevoel geeft inwoner van Alkmaar te zijn.

De jaarlijkse ontzetviering van Alkmaar heeft in de loop der eeuwen vele gedaanten gekend. Geloof, politiek en sociale thema’s hebben door de jaren heen vorm en inhoud van de 8 oktober festiviteiten sterk beïnvloed. 
 


*klik op de afbeelding voor een vergroting
 


Bekijk hier het lied